Om Oss
Vi är ett agenturföretag – vi bedriver kommersiell ombudsverksamhet för fabriker som tillverkar skor och vänder oss främst till butiker, modeföretag och ortopedverkstäder. Affärsidén är att förmedla skor från tillverkarna till de företag som skall sälja dem. Det är den kortaste vägen mellan detaljhandeln och fabriken som är effektivast och ger bäst utbyte.

Nu har krav börjat ställas på hållbarhet i både konsumtion och produktion. Företag som importerar färdiga konsumtionsvaror skall förvissa sig om att tillverkningen sker på både rättvist och klimatsmart sätt. Sko- och modehandeln berörs av dessa krav och många av branschens företag har börjat undersöka hur man kan påverka situationen för de miljontals anställda som jobbar i fabrikerna och åstadkomma förbättrade villkor.

Konsumenterna i Västvärlden verkar däremot inte i allmänhet bry sig om hållbarhet och mänskliga rättigheter för arbetarna i de länder där merparten av sko- och modevaror tillverkas. Fortfarande jagas lägstapriser i butikerna. Inte heller verkar man tänka på den miljöpåverkan som många och långväga transporter förorsakar. Vi kan med gott samvete säga att de varor som vi förmedlar uppfyller de krav på hållbarhet och klimatansvar som kommer att gälla inom EU. De fabriker som vi arbetar med finns inom denna union.

Karta

Medlem av

© Bengt Ymén Skoagentur AB